Fredrik Sträng AB logo

Skräddarsydda Företagsevent och Konferenser för Team Building

Allt från förmiddagsaktivitet på klättergymmet med ledningsgruppen till konferens och bestigning av Kebnekaise

Behöver ni mer teambuilding och rusta företaget för framtida utmaningar? Vill ni öka arbetsglädjen på jobbet med motiverade medarbetare? Våra skräddarsydda konferenser tar er upp på Sveriges tak eller fjällmiljö för en stressfri upplevelse. Inomhusväggklättring och konferens kombinerar vi för att stärka företagets vision och mission för era anställda.

Vårt team av skickliga processledare och coacher har erfarenhet från att ta ledningsgrupper till större företag till spännande och minnesvärda platser, såsom Tromsö, Stocholms skärgård och solkusten Costa Blanca i Spanien. Låt oss ta ett möte där vi får lyssna på just era behov!

företagsevent där vi coachar i följande teman:

En grupp på storglaciären på Kebnekaise under ett teambuilding event


Våra framgångsrika teambuilding-event vilar på följande pelare:

1. Tydliga mål: Tillsammans med er definierar vi tydliga och specifika mål för teambuilding-eventet. Oavsett om det handlar om att förbättra kommunikationen, främja samarbete eller öka moralen, kommer väldefinierade mål att styra evenemangets upplägg och aktiviteter.

2. Anpassning till er företagskultur och värderingar: Vi säkerställer att eventet överensstämmer med företagets kultur och värderingar. Aktiviteterna och teman ska få gehör hos de anställda och förstärka de önskade organisatoriska beteendena.

3. Engagerande aktiviteter: Vi väljer aktiviteter som är engagerande, inkluderande och främjar lagarbete. Aktiviteter ska utmana deltagarna samtidigt som de är roliga och relevanta för evenemangets mål.

4. Variation och inkludering: Vi inkluderar en blandning av aktiviteter som tillgodoser olika preferenser och fysiska förmågor. Detta säkerställer att alla teammedlemmar kan delta och bidra.

5. Professionell facilitering: Våra skickliga facilitatorer och coacher kan förbättra upplevelsen genom att vägleda diskussioner, ge insikter och se till att eventet håller sig på rätt spår.

6. Anpassning: Vi skräddarsyr eventet efter teamets specifika behov och dynamik. Tänk på faktorer som teamstorlek, roller och befintliga relationer när du utformar aktiviteter.

7. Positiv atmosfär: Vi skapar en positiv och stödjande atmosfär där teammedlemmar känner sig bekväma med att dela, samarbeta och ta risker.

8. Reflekterande diskussioner: Vi inkluderar möjligheter för teammedlemmar att reflektera över aktiviteterna, lärdomarna och hur de kan tillämpa dem i sin arbetsmiljö.

9. Erkännande och uppskattning: Vi erkänner och uppskattar deltagarnas insatser. Detta kan främja en känsla av tillhörighet och motivation bland medarbetarna.

10. Tillämpliga takeaways: Vi säkerställer att insikterna och lärdomarna från teambuilding-eventet är tillämpliga på arbetsplatsen. Hjälper medarbetarna att överbrygga klyftan mellan eventet och deras dagliga ansvar.

11. Uppföljning: Ni upprätthåller momentum genom att införliva lärdomarna från eventet i teamets pågående arbete. Vi erbjuder regelbundna uppföljningsdiskussioner eller aktiviteter som kan förstärka eventets resultat.

Genom att erbjuda dessa framgångsfaktorer kan vi skapa ett teambuilding-event som inte bara ger teamet energi utan också bidrar till deras utveckling och inbördes relation som en sammanhållen enhet inom företaget.

Om Fredrik Sträng:

Fredrik Sträng har klättrat sju av jordens fjorton 8000-meters berg inkl. Mount Everest. Han har satt ett Guinness världsrekord och som förste svensk klättrat officiella 7 Summits – det högsta berget på varje kontinent. Han har gjort dokumentärfilm åt TV4, SVT, Discovery, National Geographic och gett ut två böcker.

Fredrik arrangerar och deltar i events för företag där syftet är att motivera och ge dem verktyg för att skapa en vinnarattityd, rätt mental inställning och att skapa ett vinnande team.

tidigare uppdragsgivare: